1
Bạn cần hỗ trợ?
 • vietnamese
 • english
Chính sách nhượng quyền
21/08/2018

Chính sách nhượng quyền

Chính Sách Nhượng Quyền Butler Service

 

www.TheButlerService.com.vn

Butler Group | Sales Franchise | 15.08.2018

 

 1. NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ??

Việc nhượng quyền thương mại bán hàng (thường được gọi là nhượng quyền thương mại) là một hệ thống mở rộng chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ (đối với những người nhượng quyền). Một cơ hội để phát triển doanh nghiệp của bạn dưới một thương hiệu nổi tiếng (dành cho những người được nhượng quyền)!!

Nhượng quyền thương mại xảy ra khi một doanh nghiệp (đối với bên nhượng quyền) cấp cho bên nhận quyền quyền sử dụng quyền thương mại và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên nhận quyền phải trả phí nhượng quyền cho nhà nhượng quyền.

 1. THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN: the butler service

Đến năm 2017, với sự năng động, sáng tạo và dự đoán sự phát triển tương lai của Butler Services trong tương lai, chúng tôi, Butler Group đã bước đầu xây dựng thành công và hiệu quả với hệ thống nhượng quyền của BUTLER VIETNAM tại Việt Nam.

TỪ NGAY BÂY GIỜ, hệ thống BUTLER GROUP với phong cách mới với sự khác biệt đã được in dấu với những khách hàng khó tính nhất. Hãy đến với BUTLER GROUP không chỉ trải nghiệm những dịch vụ độc quyền cao cấp mới, nơi khách hàng được chia sẻ, thông cảm và thể hiện tinh thần phục vụ mới nhất tại Việt Nam.

 1. CHI PHÍ VÀ CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VỀ NHƯỢNG QUYỀN

Đơn vị nhượng quyền (franchisor): Tập đooàn Butler Group, là người trao cho một đơn vị, tập thể quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động kinh doanh của mình.

Đơn vị nhận quyền (franchisees): Là người được nhận quyền sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền, đổi lại đơn vị nhận quyền này phải thanh toán các loại phí nhượng quyền.

Phí nhượng quyền: Đây là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền. Phí nhượng quyền BUTLER GROUP là 600.000.000 VNĐ cho hợp đồng 5 năm (60 tháng).

 Phí ban đầu: Chi phí ban đầu cho các việc chuẩn bị và trợ giúp để bắt đầu kinh doanh như: xây dựng nền tảng đào tạo cơ bản đến nâng cao cho các Butler, chuyển giao công nghệ, huấn luyện, và các thủ tục, hành chính liên quan. Phí ban đầu kinh doanh dựa trên các gói sản phẩm dịch vụ và chuyên môn kỹ thuật của dịch vụ Butler Service mà đơn vị nhận quyền muốn được nhượng quyền, quy mô của đơn vị nhận quyền, độ phức tạp khi chuyển giao công nghệ quản lý Butler và phạm vi hoạt động tại địa bàn của đơn vị nhận quyền.

 

3.1: Đối với NPP (Trực thuộc) Chi Nhánh BUTLER GROUP:         

Phí duy trì: Đây là chi phí mà đơn vị nhận quyền phải có để duy trì hoạt động tại chi nhánh ổn định. Chi phí này được trả cho việc duy trì hoạt động kinh doanh cho việc ủy quyền chi nhánh chính tại khu vực tỉnh, Thành Phố mà Butler Group chỉ định và chọn để sử dụng thương hiệu và các quyền lợi khác mà BUTLER GROUP có trách nhiệm hỗ trợ. Chi phí này cố định một mức cho toàn bộ các đơn vị nhận ủy quyền làm chi nhánh trong hệ thống BUTLER VIETNAM.

Chính sách cụ thể như sau:

Nếu là ủy quyền chi nhánh chính của BUTLER GROUP thì mức đầu tư như sau:

 1. Về Nhân sự:  1 GM, 2 NVNV ( kiêm DV CSKH tại Chi Nhánh BUTLER VIETNAM)
 2. Về Vai trò và trách nhiệm công việc chính của GM chi nhánh:

          - Kiểm soát nhân viên Butlers

          - Kiểm soát chất lượng DV Butler & Clients

 1. Về Vai trò và trách nhiệm công việc chính của HO:

         - Tuyển dụng nhân sự Butler

         - Training đào tạo NVVP

         - Kiểm soát CL đào tạo

         - Tìm kiếm Khách hàng tại khu vực

         - Ký kết hợp đồng

         - Cung cấp dịch vụ theo phạm vi mình cho phép

 1. Về Cơ cấu lương cho Nhân sự Chi nhánh:

         - 1 GM: 12 triệu – 15 triệu / tháng ( Basic Salary)

         - 2 NVVP: 6 triệu – 8 triệu /tháng ( Basic Salary)

 1. Về Chi phí Văn Phòng: 12 triệu/ tháng
 2. Về Tài chính – Kế toán: Hoạch toán hoàn toàn về Hội Sở chính TP HCM

Lưu ý: Toàn bộ chi phí nhân sự, chi phí văn phòng Chi nhánh sẽ do Hội Sở TPHCM quyết toán và đầu tư ban đầu.

 1. Chính sách KPI doanh thu cho Chi Nhánh Butler trực thuộc Tập đoàn Butler Group:

 Chỉ tiêu tuyển dụng Butler trong tháng:

    50 Butlers/tháng  - Mức hoa hồng 10% lợi nhuận trước thuế

    45 Butler/tháng  - Mức hoa hồng 8% lợi nhuận trước thuế

    40 Butler/tháng  - Mức hoa hồng 6% lợi nhuận trước thuế

  Chỉ tiêu Doanh thu từ Butler trong tháng:

    500 triệu/tháng  - Mức hoa hồng 10% lợi nhuận trước thuế

    450 triệu /tháng  - Mức hoa hồng 8% lợi nhuận trước thuế

    400 triệu /tháng  - Mức hoa hồng 6% lợi nhuận trước thuế

Add on: Nếu vượt chỉ tiêu trên sẽ thưởng thêm từ 1-3% theo tỷ lệ tăng dần: 110%: thưởng thêm 1%, 120% thưởng 2%, 130% thưởng 3%.

Head Office : Hỗ trợ QC các kênh ON/OFF MKT, Tuyển dụng, đào tạo Butler, chuyển giao qui trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, qui trình quản lý Butler chuyên nghiệp, database theo dõi khách hàng, etc.

3.2: Đối với NPP/Đại lý lẻ (The Franchise Dealer) Nhượng Quyền Thượng Mại : Gọi là Đơn Vị NQ

Phí duy trì: Để đảm bảo tính duy trì và hoạt động lâu dài của 2 bên, mức Tập đoàn Butler Group đề xuất mức phải trả cho bên nhượng quyền (Tập đooàn Butler Group) một khoản chi phí nhượng quyền cố định là 120 triệu (là khoản ký quỹ) tương đương 1 năm hợp đồng NPP/Đại lý lẻ ủy quyền, khoản ký quỹ này chỉ lưu giữ tại Ngân hàng bên chủ sở hữu là Tập đoàn Butler Group và sẽ quyết toán lại sau khi tất toán hợp đồng, nếu gia hạn thì khoản tiền ký quỹ này tự động sẽ tái tục lại cho Hợp đồng ủy quyền thương hiệu bên Butler Group ký kế tiếp. Hợp đồng Nhượng Quyền Thương Mại này sẽ ký tối thiểu là 5 năm.

Ngoài ra, bên nhận nhượng quyền hàng tháng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền thương hiệu nhượng quyền là 10 triệu/ tháng. Nếu bên nhận ủy quyền không thanh toán các khoản phí hàng tháng về nhượng quyền thương hiệu chỉ sau 3 ngày làm việc (được tính đến ngày cuối tháng là ngày 31 hàng tháng) thì xem bên nhận nhượng quyền đã vi phạm Hợp đồng, tiền ký quỹ này sẽ làm cơ sở để cấn trừ các khoản bồi hoàn cho bên Nhượng quyền (Tập đoàn Butler Group).

Chính sách cụ thể cho NPP/Đại lý lẻ Nhượng Quyền Thương Mại như sau:

Nếu là ủy quyền thương mại là Chi nhánh/Đại lý lẻ chính của BUTLER GROUP thì mức đầu tư như sau:

    a. Về Nhân sự: 1 GM, 2 NVNV ( kiêm DV CSKH tại Chi Nhánh/Đại  lý lẻ BUTLER VIETNAM)

    b. Về Vai trò và trách nhiệm công việc chính của GM chi nhánh/Đại lý lẻ Nhượng Quyền Thương Mại:

             - Tuyển dụng nhân sự Butler

             - Training đào tạo NVVP

             - Tìm kiếm Khách hàng tại khu vực

             - Ký kết hợp đồng

             - Cung cấp dịch vụ theo phạm vi mình cho phép

             - Kiểm soát nhân viên Butlers

     c. Về vai trò và trách nhiệm của bên nhượng quyền Butler Service ( Tập đoàn Butler Group)

             - Training đào tạo Butler

             - Kiểm soát CL đào tạo Butler

             - Kiểm soát chất lượng DV Butler & Clients

             - DV CSKH cho Chi nhánh/Đại lý lẻ được nhận ủy quyền thương mại.

              - Etc

     d. Về Cơ cấu lương cho Nhân sự Chi nhánh/Đại lý lẻ Nhượng Quyền Thương Hiệu:

Yều cầu tối thiểu về nhân sự như sau:

               - 1 GM: 12 triệu – 15 triệu ( Basic Salary)

               - 2 NVVP: 6 triệu – 8 triệu ( Basic Salary)

     e. Về Chi phí Văn Phòng: Đơn vị NQ lo liệu.

   f. Về Tài chính – Kế toán: Hoạch toán độc lập riêng của Chi nhánh/Đại lý lẻ ủy quyền Nhượng Quyền Thương mại

Lưu ý: Toàn bộ chi phí nhân sự, chi phí văn phòng Chi nhánh/Đại  lý lẻ sẽ do chính (Chi nhánh/Đại lý lẻ) Đơn vị NQ quyết toán và đầu tư ban đầu.

     g. Chính sách chi tiêu KPI doanh thu cho Chi Nhánh Butler ủy quyền:

  Chỉ tiêu tuyển dụng Butler trong tháng:

50 Butlers/tháng  - Mức hoa hồng 10% lợi nhuận trước thuế

45 Butler/tháng  - Mức hoa hồng 8% lợi nhuận trước thuế

40 Butler/tháng  - Mức hoa hồng 6% lợi nhuận trước thuế

  Chỉ tiêu Doanh thu từ Butler trong tháng:

500 triệu/tháng  - Mức hoa hồng 10% lợi nhuận trước thuế

450 triệu /tháng  - Mức hoa hồng 8% lợi nhuận trước thuế

400 triệu /tháng  - Mức hoa hồng 6% lợi nhuận trước thuế

Add on: Nếu vượt chỉ tiêu trên sẽ thưởng thêm từ 1-3% theo tỷ lệ tăng dần: 110%: thưởng thêm 1%, 120% thưởng 2%, 130% thưởng 3%.

     k. Chính sách chi tiêu KPI doanh thu cho Đại lý lẻ Butler ủy quyền:

  Chỉ tiêu tuyển dụng Butler trong tháng:

30 Butlers/tháng  - Mức hoa hồng 10% lợi nhuận trước thuế

25 Butler/tháng  - Mức hoa hồng 8% lợi nhuận trước thuế

20 Butler/tháng  - Mức hoa hồng 6% lợi nhuận trước thuế

  Chỉ tiêu Doanh thu từ Butler trong tháng:

300 triệu/tháng  - Mức hoa hồng 10% lợi nhuận trước thuế

250 triệu /tháng  - Mức hoa hồng 8% lợi nhuận trước thuế

200 triệu /tháng  - Mức hoa hồng 6% lợi nhuận trước thuế

Add on: Nếu vượt chỉ tiêu trên sẽ thưởng thêm từ 1-3% theo tỷ lệ tăng dần: 110%: thưởng thêm 1%, 120% thưởng 2%, 130% thưởng 3%.

Head Office : Hỗ trợ QC DV SP các kênh ON/OFF MKT, QC Tuyển dụng, đào tạo Butler, chuyển giao qui trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, qui trình quản lý Butler chuyên nghiệp, database theo dõi khách hàng tại địa bàn quản lý địa phương, etc.

@. ĐIỀU KIỆN ĐỐI TÁC NHƯỢNG QUYỀN

Các điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành đơn vị Nhận Nhượng Quyền của BUTLER GROUP.

      - Đây là những tiêu chí bất di bất dịch mà BUTLER GROUP cân nhắc để trao quyền cho các đơn vị nhận quyền của mình:

       - Địa điểm VĂN PHÒNG kinh doanh phù hợp

       - Am hiểu hình thức kinh doanh dịch vụ mới và khả năng đầu tư thời gian lâu dài của chủ đầu tư

       - Khả năng quản lý của chủ đầu tư

       - Tiềm lực tài chính của cá nhân, doanh nghiệp đầu tư

 1. HỖ TRỢ TỪ BUTLER GROUP

Về chuyên môn nghiệp vụ:

        - Thiết kế, lên ý tưởng cho hoạt động kinh doanh

       - Giám sát hoạt động và quản lý rủi ro, Giám sát qui trình và chuyển giao công nghệ Butler mới, Nâng cao và cải tiến hỗ trợ phương pháp kinh doanh mới cho phù hợp tình hình kinh doanh thực tế địa phương.

Về Tuyển dụng và đào tạo:

        - Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và mô tả công việc các vị trí

        - Cung cấp tài liệu hướng dẫn hoạt động

        - Huấn luyện nhân viên

        - Cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ

Về QC Marketing:

        - Tư vấn chiến lược tiếp thị phù hợp với địa bàn kinh doanh.

        - Sử dụng các tài nguyên của Hệ thống: Website, Blog, Social Online network.

Về QT Kiểm Soát Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ:

      - BUTLER GROUP có đội ngũ chấm QC (Chất lượng) các chất lượng dịch vụ, giám sát ngẫu nhiên bí ẩn, và đánh giá mức độ rủi ro của dịch vụ, để đảm hoạt động kinh doanh và thương hiệu được duy trì ổn định.

 1. TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM

File phân tích chi phí và tính điểm hòa vốn <<TẠI ĐÂY >>

File Hợp đồng Nhượng quyền BUTLER GROUP mẫu <<TẠI ĐÂY >>

File Giới thiệu về qui trình quản lý Butler bằng Công nghệ mới <<TẠI ĐÂY >>

File Brochure giới thiệu sản phẩm dịch vụ Công ty <<TẠI ĐÂY >>

File chính sách nhượng quyền BUTLER GROUP <<TẠI ĐÂY >>

TIN TỨC LIÊN QUAN

Về Quản Lý Butler

Về Quản Lý Butler

Thoả thuận về quản lý dịch vụ Butler: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động quản lý của khách sạn, nhà gia chủ tại địa phương.

Về Hợp Đồng Butler

Về Hợp Đồng Butler

Thỏa thuận về sử dụng giấy phép và thuế, các tài nguyên như: nhãn hiệu và cấp phép sử dụng.

Về Butler Quốc Tế

Về Butler Quốc Tế

Thoả thuận dịch vụ Butler quốc tế: trên tài nguyên hoặc chương trình hệ thống quản lý Butler toàn cầu (ví dụ như hệ thống đặt dịch vụ Butler quốc tế, các chương trình tiếp thị quốc tế vv)