1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english
Về Quản Lý Butler
14/07/2018

Về Quản Lý Butler

Thoả thuận về quản lý dịch vụ Butler: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động quản lý của khách sạn, nhà gia chủ tại địa phương.

Các bước trao đổi thông tin sơ bộ :

  • B1. Chủ đầu tư điền phiếu điều tra dự án.
  • B2. Lựa chọn thương hiệu
  • B3. Thảo luận các điều khoản thương mại chính (vạch ra trên phương án tiếp theo) và các tiện nghi cần có cho khách sạn và nhà gia chủ
  • B4. Ký Biên bản ghi nhớ MOU và IASA.

Lưu ý: MOU và IASA có tính ràng buộc tạm thời không có ràng buộc pháp lý nhưng có thể chấm dứt với sự thông báo trước bằng văn bản của một trong hai bên.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Về Hợp Đồng Butler

Về Hợp Đồng Butler

Thỏa thuận về sử dụng giấy phép và thuế, các tài nguyên như: nhãn hiệu và cấp phép sử dụng.

Về Butler Quốc Tế

Về Butler Quốc Tế

Thoả thuận dịch vụ Butler quốc tế: trên tài nguyên hoặc chương trình hệ thống quản lý Butler toàn cầu (ví dụ như hệ thống đặt dịch vụ Butler quốc tế, các chương trình tiếp thị quốc tế vv)

Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler

Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler

Thỏa thuận về hệ thống IT V/v sử dụng dịch vụ hệ thống kỹ thuật quản lý Butler.