1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english
Về Butler Quốc Tế
14/07/2018

Về Butler Quốc Tế

Thoả thuận dịch vụ Butler quốc tế: trên tài nguyên hoặc chương trình hệ thống quản lý Butler toàn cầu (ví dụ như hệ thống đặt dịch vụ Butler quốc tế, các chương trình tiếp thị quốc tế vv)

Cấu trúc thanh toán dịch vụ kỹ thuật Butler:

  • B1. Số tiền ký quỹ đã thỏa thuận dịch vụ Butler
  • B2. Trước khi thực hiện hợp đồng quản lý bàn giao dịch vụ HMA: Phải Ký Quỹ Tiền Gửi Trước
  • B3. Sau khi thực hiện hợp đồng quản lý bàn giao dịch vụ HMA: thống nhất tiến thanh toán 3 lần trong vòng 18 tháng.
  • B4. Khi thanh toán khoản tiền gửi ban đầu, Bảng thỏa thuận về thiết kế toàn cầu Châu Á Thái Bình Dương (GDAP) sẽ được thực hiện.
  • B5. Một khi Chủ đầu tư tập hợp tất cả các nhà tư vấn chính (như kiến trúc sư, nhà xây dựng kết cấu, nhà tư vấn thiết kế nội thất ..), Bảng thỏa thuận về thiết kế toàn cầu Châu Á Thái Bình Dương
  • B6. Đội GDAP đưa ra lời khuyên cho Chủ đầu tư về các vấn đề thiết kế và hoạt động của khách sạn& nhà hàng của gia chủ.
  • B7. Nhóm GDAP sẽ làm việc cùng với các tư vấn của Chủ đầu tư và Chủ đầu tư để đảm bảo Khách sạn& Nhà Hàng được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn thương hiệu

TIN TỨC LIÊN QUAN

Về Quản Lý Butler

Về Quản Lý Butler

Thoả thuận về quản lý dịch vụ Butler: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động quản lý của khách sạn, nhà gia chủ tại địa phương.

Về Hợp Đồng Butler

Về Hợp Đồng Butler

Thỏa thuận về sử dụng giấy phép và thuế, các tài nguyên như: nhãn hiệu và cấp phép sử dụng.

Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler

Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler

Thỏa thuận về hệ thống IT V/v sử dụng dịch vụ hệ thống kỹ thuật quản lý Butler.