1
Bạn cần hỗ trợ?
  • vietnamese
  • english
Về Hợp Đồng Butler
14/07/2018

Về Hợp Đồng Butler

Thỏa thuận về sử dụng giấy phép và thuế, các tài nguyên như: nhãn hiệu và cấp phép sử dụng.

Khái quát về quản lý thương mại:

  • B1. Nhãn hiệu
  • B2. Thu phí của Butler: các lệ phí cơ bản và phí quản lý vận hành kinh doanh .
  • B3. Phí hệ thống / chi phí đáo hạn hợp đồng mới: chi phí tiếp thị quốc tế, phí đặt dịch vụ Butler, chương trình khen thưởng khác , v.v …
  • B4. Phí dịch vụ kỹ thuật
  • B5. Phí về Thỏa thuận về concept vật chất nội thất, đồ đạc và thiết bị
  • B6. Khai báo tài chính kế toán & Thuế
  • B7. Kế hoạch kinh doanh

TIN TỨC LIÊN QUAN

Về Quản Lý Butler

Về Quản Lý Butler

Thoả thuận về quản lý dịch vụ Butler: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động quản lý của khách sạn, nhà gia chủ tại địa phương.

Về Butler Quốc Tế

Về Butler Quốc Tế

Thoả thuận dịch vụ Butler quốc tế: trên tài nguyên hoặc chương trình hệ thống quản lý Butler toàn cầu (ví dụ như hệ thống đặt dịch vụ Butler quốc tế, các chương trình tiếp thị quốc tế vv)

Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler

Về Vận Hành Kỹ Thuật Quản Lý Butler

Thỏa thuận về hệ thống IT V/v sử dụng dịch vụ hệ thống kỹ thuật quản lý Butler.